آموزش فتومنتاژ جلسه دهم - آموزش منجمد کردن دست ها در فتوشاپ ( Frost Effect )

399
در این آموزش جالب به شما نشان می دهم که چگونه می توانید یخ زدگی را روی تصاویر خود ایجاد کنید. با استفاده از این تکنیک می توانید اساساً هر شیئی را که می خواهید منجمد کنید
pixel