ورود نتایج ارزشیابی در سیستم توصیفی و چاپ کارنامه برای دانش آموزان

821
فیلم آموزشی ورود نتایج ارزشیابی در سیستم توصیفی و چاپ کارنامه برای دانش آموزان/ ویدیو از طرف سایت سنجش یار | راهنمای جامع مدیران و معاونین مدارس کشور sanjesh-yar.ir
sanjeshyar 26 دنبال کننده
pixel