کادر | برنامه سوم | گفت‌وگو با علیرضا ارواحی

184
گفت‌‌گو کانون عکس اصفهان با علیرضا ارواحی تهیه شده در کارگروه سمعی بصری کانون عکس اصفهان مجری: شهرام احمدزاده ترکمانی فیلمبردار: احمدرضا طاهری تدوین: احمدرضا طاهری گرافیک: مهدی قلعه بیگی
pixel