افشای اسرار ملیونرهای خودساخته - برایان تریسی

271
hidream
hidream 24 دنبال‌ کننده

برایان تریسی معتقد است که اگر شما همان کارهایی را انجام دهید که افراد موفق جامعه انجام داده اند ، شما به همان دستاوردهایی دست پیدا می کنید که آنها دست پیدا کرده اند . بیشتر کسانی که به سن حدود 40 یا 50 سالگی می رسند هیچ دستاوردی نداشته اند .خوب سوالی که مطرح می شود این است : آیا می خواهید در همین وضع باقی بمانید و یا نه ؟ ادامه فیلم فوق در سایت :https://hidream.ir/

hidream
hidream 24 دنبال کننده