درس خارج فقه - مبحث حج - بخش طواف - جلسه دوازدهم

4
درس خارج فقه مرجع عالیقدر شیعه آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی موضوع مبحث حج - بخش طواف - جلسه دوازدهم 15 صفر 1442
pixel