گفتمان محوری یا شخصیت محوری؟

5,005
عباس آخوندی 212 دنبال‌ کننده
چگونه باید انتخاب کنیم؟ اكنون دغدغه بسياري اين است كه فردي را انتخاب مي كنيم و شخص منتخب در صورت موفقيت گويي همه وعده ها و دلايل انتخابي خود را فراموش مي كند و راهي ديگر را در پيش مي گيرد... چه بايد كرد؟ نكته اساسي با بازخواني تجارب انتخابي به دست مي آيد. هنگامي كه به جاي يك گفتمان يك شخص و يا يك پروژه را انتخاب مي كنيم با ناتواني فرد مذكور و يا شكست پروژه منظور از انتخاب خود پشيمان مي شويم. در نبود انتخابات حزبي مي بايست گفتمان را مطالبه نمود. گفتماني جامع كه بتواند رويكرد فرد را به مسائل مختلف پيشاپيش مشخص سازد. هيچ نيرويي بيشتر از نيروي گفتماني نيست كه مقبول افتد چرا كه قدرت ديد مسأله و حل آنرا به ما مي بخشد.
عباس آخوندی 212 دنبال کننده
pixel