فیلم درس دوم کتاب تفکر و سواد رسانه ای - شغل دروغین

1,075
فیلم درس دوم کتاب تفکر و سواد رسانه ای شغل دروغین
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel