کلاس تنبور در بهارآوا

1,071

معرفی آموزشگاه موسیقی زونکن -بانک اطلاعات آموزشگاهی کشور- تمرین کلاسی تنبور توسط هنرجویان استاد همتی در آموزشگاه موسیقی بهارآوا. جهت کسب اطلاعات بیشتر به zounkan.com مراجعه نمایید.

زونکن
زونکن 43 دنبال کننده