نمایش دیگر از اقتدار نیروی زمینی ارتش _ رزمایش اقتدار 97

4,127
در این رزمایش، 12 هزار نیروی هجومی جهت اجرای تاکتیک‌های نوین آفندی متناسب با تغییرات ساختاری نیروی زمینی ارتش حضور خواهند داشت.در مرحله نخست این رزمایش ، تیپ 55 ه‍وابرد و تیپ 25 واکنش سریع با تجهیزات کامل به منطقه هلی برن شدند و تجهیزات و استحکامات دشمن فرضی را شناسایی و منهدم کردند .توان تحرک و جابجایی سریع نیروها و پشتیبانی هوایی بالگرد های هوانیروز از ویژگی های مهم این مرحله از رزمایش است.
یا مهدی(عج) 17.7 هزار دنبال کننده
pixel