قائم مقام وزارت نفت، از پژوهشگاه صنعت نفت بازدید كرد

153
پژوهشگاه صنعت نفت 20 دنبال‌ کننده
153 بازدید
مهندس هامانه در روز سه شنبه 26 خرداد 1394 در بازدید 4 ساعته خود، ضمن دیدار با دكتر كاتوزیان، رئیس پژوهشگاه، از پردیس های سه گانه، پژوهشكده ها و واحدهای مختلف بازدید كرد قائم مقام وزیر نفت همچنین از پایلوت های گوگردهای دسته بندی شده، نانو،GTL ، آمین، پارسی سول، هیدرو كانورژن، نمك زدا و ككینگ واقع در پایلوت های D8,D7,D6 پردیس پایین دستی بازدید كرد.
pixel