حسابداران چارترد و توسعه حسابداری ایران (محسن قاسمی)

239

تابستان 1396 مرکز آموزش حسابداران خبره (وابسته به انجمن حسابداران خبره ایران) موفق به دریافت گواهینامه شریک آموزشی انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) شد. پیرو این موفقیت، دکتر محسن قاسمی (دبیرکل انجمن) در این گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی انجمن به مروری گذرا بر مشارکت تاثیرگذار حسابداران چارترد ایرانی در توسعه حسابداری ایران پرداخت.