گل پنجم فرانکفورت به بایرن مونیخ توسط پاسنسیا در دقیقه ۸۵

29
آرین اول
آرین اول 31.5 هزار دنبال‌ کننده
آرین اول
آرین اول 31.5 هزار دنبال کننده