انسان دوستی، دشمن سرطان (خبرگرام)

432

این ویدیو تکان دهنده درباره راه های انسان دوستانه، برای تحقیقات مبارزه با سرطان است به امید بهبودی تمامی بیماران مبتلا به انواع سرطان ها با خبرگرام به روز باشید www.KhabarGram.com

خبرگرام
خبرگرام 916 دنبال کننده