آموزش گل و گیاه در طبیعت- کود دهی بونسای در فصل بهار و تابستان

2,085

قسمت اول از ویدیوی آموزشی گل و گیاه در دل طبیعت بونسای ها به دلیل نوع خاکی که دارن و میزان و حجم کمش، نیازمند تغذیه اصولی و مستمر هستند. کود ماکرو یعنی کودهایی که شامل سه عنصر اصلی نیتروژن که برای رشد برگها و ساقه ها هست، فسفر که برای رویش و سلامت ریشه ها و رشد گلها و میوه هاست و پتاسیم یا کالیم هم که برای گلدهی و سلامت تر ماندن گیاه می باشد و اونها رو با سه حروف NPK نشان می دهند، در فصل بهار به علت رویش برگها و شاخه ها از کود با نیتروژن یا ازت بالاتر استفاده میشه، مثل کود : 10 ، 6 ، 6 توضیحات کامل