عزاداری سرور و سالار شهیدان و یاران وفادارش در روسیه

106
هر ساله مسلمانان و عاشقان اهل بیت پیامبر در فدراسیون روسیه در جای جای این کشور پهناور مراسم عزا داری و سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین و یاران وفادارش را با شکوه تر از سال قبل برگزار می کنند . در این گزارش به گوشه هایی از این مراسم اشاره شده است .
pixel