گفت و گو با رئیس دیوان محاسبات کشور

462
گفت و گوی ویژهٔ خبری در ۱۳۹۷٫۷٫۱۵ *** دیوان محاسبات كشور مؤسسه ای دولتی است كه در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به كلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاههائی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید. (از dmk.ir)
pixel