رجز خوانی حماسی مدافع حرم در شب عملیات

3,857

برداشتی از مستند روی خط آتش روایتی از بازپسگیری شهر تدمر سوریه بدست شیر مردان فاطمیون - به کارگردانی محمد حاجی مقصودی تهیه شده در مرکز مستند حقیقت و مرکز رسانه ای فاطمیون با همکاری رویش فیلم - تابستان 96

رویش فیلم
رویش فیلم 60 دنبال کننده