آموزش بارفیکس (کلیستنیکس)

10,617
10,617 بازدید
اشتراک گذاری
نحوه صحیح انجام حرکت بارفیکس معمولی (دستان باز). توجه داشته باشید که در انجام دادن تعداد زیاد بارفیکس شما می بایست کاملا نکات تنفسی تکرار کنید.

u_6749063

1 سال پیش
سلام، کسایی که تازه میخوان شروع کنن، حرکاتو باید چندتا بزنن و توی چنتا ست باید برن؟
کلیستنیکس و استریت ورک اوت نحوه صحیح انجام حرکات خیلی مهم است، لذا تا وقتی که حرکات رو به صورت صحیح انجام ندهند از تکرار آن می بایست کاملا پرهیز کرد. در صورتی که حرکت را به صورت صحیح انجام دادید میتوانید نسبت به توانایی های خود تعداد تکرار انجام حرکت را ابسته به هدف خود افزایش داد.
pixel