2- 1- روش های با نظارت (آموزش یادگیری عمیق - مقدماتی)

155
آموزش یادگیری عمیق - مقدماتی - اسلاید 2 - قسمت 1 - روش های با نظارت: شبکه های کانولوشنی و مدل های بازگشتی / اسلایدها در سایت دانش جوی: https://daneshjoy.ir/ai/deep_intro / اطلاعات بیشتر و آموزش های دیگر در سایت دانش جوی: https://daneshjoy.ir
دانش جوی 16 دنبال کننده
pixel