کلاس آنلاین شیمی استاد مومنی ( الکتروشیمی )

267
حل تست شیمی تجربی خارج 97 ( بحث الکتروشیمی و موازنه نیم واکنش در محیط اسیدی )
pixel