کاروان خادمان زائرین موکب الرضا (ع) شهرداری سمنان

322
اعزام کاروان خادمان زائرین موکب الرضا (ع) شهرداری سمنان در خصوص خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی در نجف اشرف
pixel