100 ثانیه اخبار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته دوم مهر ماه 1399 شماره 72

26
100 ثانیه اخبار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته دوم مهر ماه 1399 شماره 72/روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/گوینده خبر:غلامرضا میری/تصویرو تدوین:روح الله دلیر
pixel