تنظیم کابل کلاچ مدرس مهندس حمزه مربوطی

770
تنظیم کابل کلاچ مرتبط با درس تعمیرجعبه دنده و دیفرانسیل پایه یازدهم رشته مکانیک خودرو هنرستان فنی آیت الله سعیدی مدرس مهندس حمزه مربوطی
pixel