واکنش جالب امروز سرلشکر سلیمانی به خبرنگار صداوسیما

257
واکنش جالب امروز سرلشکر سلیمانی به خبرنگار صداوسیما که قصد مصاحبه با وی داشت گزیده سخنرانی امروز سرلشکر سلیمانی در مراسم معارفه سرلشکر سلامی
pixel