فیلم خدمات شبکه کامپیوتری

472

شرکت رایمند ارتباطات متشکل از نیروهای مجرب و تیم فنی شایسته،در زمینه های شبکه کامپیوتری(اکتیو و پسیو)،ویپ،دوربین مداربسته و UPS فعالیت می نماید.