موتوتورینگ و ترویج در ایران

1,368

موتوتورینگ در ایران نیاز به اموزش اکادمیک داره که با کمک فدراسیون موتور سواری در حال اماده سازی زیر ساخت موتورینگ هستیم که به کمک رئیس فدراسیون موتورسواری و اتوموبیل رانی اتفاق خوبی رقم بخوره برای اموزش موتوتورینگ برای جوانان ایران

samansharifii 27 دنبال کننده
pixel