بیست و یک روز بعد چه روزیه؟!

70

نخستین تیزر کمپین تبلیغاتی فیلم سینمایی "بیست و یک روز بعد"/ ایده پرداز: سید علی طباطبائی نژاد/ کارگردان: امید میرزایی/ تصویربردار: کیوان تقیه/ تولید شده در گروه سینماتوپیا