همایش هلال مهربانی - مراسم تجلیل از فعالان و برگزیدگان

301

مراسم تجلیل از فعالان و برگزیدگان هلال احمر خراسان رضوی مورخ 94/2/20 - تالار اطلسیه سپاد مشهد مقدس در هفته هلال احمر