کلیپ؛ آمریکای بدون روتوش

353

هفتم تا دوازدهم تیر به توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به هفته «حقوق بشر آمریکایی» نام گذاری شده است؛ به همین مناسبت کلیپی با عنوان «آمریکای بدون روتوش» تقدیم می شود.