شلیک موشک برکان یمن به سمت عربستان سعودی

7,295
توضیحات سخنگوی نیروهای مسلح یمن در مورد شلیک موشک برکان 3 به سمت منطقه الدمام در عربستان سعودی
کلاکت 16 هزار دنبال کننده
pixel