انواع سوختن سیم پیچی ها

356

انواع سوختن سیم پیچی ها خیلی از سیم پیچی های کمپرسور چیلرهای تراکمی به دلایل مربوط به عدم روغن کاری مناسب می سوزند. اما خیلی از آنها در حالتی می سوزند که نشانه مکانیکی واضحی برای پیدا کردن علت از بین رفتن سیم پیچ وجود ندارد. ستاره مثلث . روتور. استاتور. آمپر مصرفی . الکتروپمپ از دست دادن یک فاز از ستاره متصل به موتور با دو فاز سوخته و یک فاز خوب چند گونه از سوختگی ها در زیر آمده است:

❤Brooz❤Video❤
❤Brooz❤Video❤ 5.2 هزار دنبال کننده