سیاوش عادلی از تلویک کنفرانس می گوید

269
ارتباط صدای برتر
ارتباط صدای برتر 13 دنبال‌ کننده

در همایش سیستم کنفرانس های تلویک در تهران که توسط شرکت ارتباط صدای برتر برگزارشده بود، سیاوش عادلی درباره فرایند انتخاب سیستم کنفرانس تلویک و نحوه تعامل این کمپانی با وی صحبت می کند. صحبت های جذابی که نشان دهنده تفاوت های عمیق سیستم کنفرانس تلویک با دیگر سازندگان این محصول در جهان است.