آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آن

265

کارگردان:سپیده رنجبر / نویسنده:سپیده رنجبر / فیلم بردار:الناز رنجبر / تدوین گر:سپیده رنجبر / بازیگران:سپیده رنجبر الناز رنجبر مبینا غفاری مقدم سارا هزار جریبی / شهر:تهران / پایه:دهم