فین‌تک چیست؟

289
راه پرداخت در سری ویدئوهایی جدید، مفاهیم فناوری مالی را به زبان ساده تشریح می‌کند. در این ویدئو مینا حاجی عضو تحریریه راه پرداخت از فین‌تک می گوید.
راه پرداخت 715 دنبال کننده
pixel