امام حسین متعلق به کل دنیاست

2,423
امام حسین علیه السلام شخصیتی محدود به یک مذهب و یا یک عده خاص نیست، بلکه عظمت قیام ایشان و فداکاری‌هایش، درسی به تاریخ داده است که مذاهب دیگر نتوانسته‌اند خاموش بمانند و دانشمندان غیر مسلمان سخن‌های بسیاری در وصف ایشان به میان آورده‌اند. ------------- پل های ارتباطی : /https://www.instagram.com/beitolabbastv https://www.beitolAbbas.tv َhttps://www.youtube.com/beitolabbastv https://www.telegram.me/beitolabbastv
pixel