داغترین‌ها: #Copa America 2019

آلمان -فرانکفورت-نوازنده خیابانی

1,288

یک نوازنده خیابانی در فرانکفورت در حال نواختن سازی عجیب شبیه چنگ و خواندن به زبان روسی میدان رومر فرانکفورت - شهریور 1388