مشاوره و آموزش فروش موفق و راهکارهای افزایش فروش

81

فروش موفق برابر است با درک نیازهای مشتری، ارائه راه حل ها برای رفع این نیازها و کسب توافق با مشتری تا در این فرآیند یک رابطه برد-برد ایجاد شود و مجدداً تکرار گردد. فروش بیشتر یعنی سودآوری بیشتر. پس باید فروشندگی موفق را آموزش ببینید تا سود بیشتری کسب کنید. مشاوره فروش موجب شناخت نقاط قوت و ضعف محصولات و خدمات سازمان میشود، استراتژیهای فروش را بر اساس تواناییهای نیروی فروش مشخص میکند.

گروه کلید
گروه کلید 15 دنبال کننده