نگاهی به آمار خشونت در آمریکا

72
خشونت بالا در کشور آمریکا
کلاکت 15.4 هزار دنبال کننده
pixel