دمو کافی نیست، Deploy اش کنید

216
ویدیو کوتاه و یک تجربه واقعی در مورد اینکه چرا باید هرچه زودتر نرم افرار را عملیاتی کرد و دمو کافی نیست. موضوعات: اسکرام اجایل چابک چابکی agile scrum
mahyarevafa 63 دنبال کننده
pixel