دمو کافی نیست، Deploy اش کنید

232
mahyarevafa 75 دنبال‌ کننده
ویدیو کوتاه و یک تجربه واقعی در مورد اینکه چرا باید هرچه زودتر نرم افرار را عملیاتی کرد و دمو کافی نیست. موضوعات: اسکرام اجایل چابک چابکی agile scrum
mahyarevafa 75 دنبال کننده
pixel