قاب ضد آب گوشی هوشمند

702

با این قاب ضد آب برای تلفن های هوشمند در زیر آب عکس برداری و فیلم برداری کنند