کتاب صوتی کِی؟

702

رازهای علمی زمان بندی عالی - دنیل. اچ. پینک تعیین تیپ های زمانی و انجام کارهای بهینه در زمان «کِی» روایتی جذاب و خواندنی است که دیدگاهی قانع کننده برای داشتن زندگی غنیتر و پرهیجانتر ارائه میدهد. تولید و انتشار توسط شادن پژواک www.rasabook.com www.shadenco.com