ابن سعد در تعزیه علی اکبر از یحیی گلوردی

1,070

آدرس کانال تلگرامی استودیو عسگری جهت عضویت studioasgari@ ** جمکران قم صفر 97 جهت سفارش تعزیه فوق با دفتر استودیوعسگری به شماره 08636235588 تماس حاصل نمایید. فیلمبردار : استودیو عسگری