بوزقورد ایرانی است!

201

وقتی نشان نژادپرستانه ی پانترکیست ها هم دزدی از ایرانیان باستان است!!! باعث ننگ نیروهای اطلاعاتی و امنیتی است که ارازل پانترک آزاد می گردند و احکام سبک میگیرند!!!

PESARE.IRAN 92 دنبال کننده
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel