GEARS OF WAR 5 آخرین باس ( یکی از بهترین بازی های انحصاری XBOX ONE)

489

GEARS 5 خیلی از GEARS 4 قشنگ تر بود و دارای دو پایان کدام شخص رو باید نجات داد؟x شما انتخاب می کنید کدام شخص زنده بماند پسر مارکوس یا دوستتان

MoeinDante 130 دنبال کننده
pixel