عمو پورنگ و امیر محمد . ابتدای برنامه ی جشن رمضان

2,836

ابتدای برنامه و ماجرای بیرون آوردن پیراهن مشکی برای خوشحال کردن بچه ها . امیدوارم به دل شاد بچه های این جشن دله عموی عزیز و امیر محمد هم شاد باشه

شقایق
شقایق 50 دنبال کننده