غرفه Juaristi و Gurutzpe اسپانیا در نمایشگاه صنعت تهران

753

حضور آتیکو به عنوان نماینده کمپانی اسپانیایی خواریستی سازنده دستگاه های بورینگ CNC و کمپانی اسپانیایی گروتزپه سازنده دستگاه های سنگین تراش CNC در شانزدهمین نمایشگاه صنعت تهران

pixel