تقدیمی(:

842

خیلی وقت بود واست درست کرده بودم(: ولی جور نمیشد بزارم واست!!! الان دو ماهه ک شدی کل وجودم!(: همیشه بمون بهترینم*-* REYHANEH_ اپارات هیجی نداره ها/: پارک چانیوله فق/: نپاک جون خودت|:~

۱ هفته پیش
:)baran_reyhane(:
:)baran_reyhane(: 176 دنبال کننده
ترتیب نمایش
♡ᴮᴬᴿᴬᴺ-REYHANEH^^

♡ᴮᴬᴿᴬᴺ-REYHANEH^^

1 دقیقه پیش
فداویتـ^^
:)baran_reyhane(:

:)baran_reyhane(:

7 دقیقه پیش
جانا*-*
♡ᴮᴬᴿᴬᴺ-REYHANEH^^

♡ᴮᴬᴿᴬᴺ-REYHANEH^^

20 دقیقه پیش
بوعسی تف عالود رو موهات^^
:)baran_reyhane(:

:)baran_reyhane(:

24 دقیقه پیش
دلبرمی ک عمرم
♡ᴮᴬᴿᴬᴺ-REYHANEH^^

♡ᴮᴬᴿᴬᴺ-REYHANEH^^

1 ساعت پیش
چ خوبه ک دارمتاااا^^
:)baran_reyhane(:

:)baran_reyhane(:

5 ساعت پیش
با وجود ت خوبم*-*
♡ᴮᴬᴿᴬᴺ-REYHANEH^^

♡ᴮᴬᴿᴬᴺ-REYHANEH^^

6 ساعت پیش
یس^^عالیم^^ تو چطوریـ؟!^^
:)baran_reyhane(:

:)baran_reyhane(:

6 ساعت پیش
خوبی جانم؟
♡ᴮᴬᴿᴬᴺ-REYHANEH^^

♡ᴮᴬᴿᴬᴺ-REYHANEH^^

8 ساعت پیش
صـل تنفصـح[:
(پلمپ شد)..[mwlisA]..

(پلمپ شد)..[mwlisA]..

10 ساعت پیش
کو تقدیمیم:||:))
نمایش بیشتر دیدگاه ها