صفات رهبری از زبان استاد برجسته حوزه علمیه آیت الله فرحانی

371

پیشوای انقلاب صفات رهبر معظم انقلاب اسلامی از زبان استاد برجسته حوزه علمیه حضرت آیت الله شیخ عبدالکریم فرحانی. https://instagram.com/farhani_net