آیا وزیر ورزش موافق این نوع حجاب برای ورزش بانوان است؟!

682
اینجا جاده سلامتی است که تحت نظر باشگاه انقلاب اداره می شود، جاده سلامتی مثل یک کمربند دور باشگاه انقلاب و ساختمان وزارت ورزش ادامه دارد www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : آیا وزیر ورزش که پنجره ی اتاقش رو به این نما است، موافق این نوع حجاب برای ورزش بانوان است؟!
نیک رو 3.4 هزار دنبال کننده
pixel