آموزش حسابداری -نوع مذاکره در حسابداری فروش

642
حسابداری هدفکار 161 دنبال‌ کننده

بطور معمول یک خریدار وقتی تصمیم به خرید کالایی میکند یا فروشنده میخواهد برای شخصی فاکتور صادر کند ، ندانستن یکسری از اطلاعات باعث میشود خریدار و فروشنده را در سال های بعد از لحاظ حسابداری و یا امور مالیاتی به دردسر بیاندازد . برای دانستن این اطلاعات ویدیو فوق را تماشا کنید

pixel